Različitost
   je u modi

Različitost
   je u modi

Najčešća pitanja

Šta je apciklaža a šta reciklaža tekstila?

Apciklaža tekstila je proces u kome od nus proizvoda ,
polovnih proizvoda ili proizvoda koji se ne koriste za namenu
zbog koje su nastali , pravimo nove proizvode sa novom I
višom upotrebom u skladu sa ekološkim vrednostima. Sama
reč apciklaže je novijeg datuma (počela je da se koristi
devedesetih godina prošlog veka, od nedavno je ušlai u
rečnike) , poreklom iz engleskog jazika i predstavlja
kovanicu reči “up” I “cycle”(krug). U srpskom jeziku još uvek
nema adekvatnog zvaničnog prevoda.
Reciklaža tekstila podrazumeva sistemsko prikupljanje ,
razvrstavanje i preradu tekstilnih proizvoda koji se pojavljuju
kao otpad na kraju upotrebnog ciklusa kao i otpad koji
nastaje u tekstilnoj industriji. Reciklaža je process u kome se
od ovih materijala stvara novi oblik sirovine od koje nastaju
novi proizvodi.

Da li izrađujemo proizvode po specifičnim zahtevima?

Da ,mi radimo i personilazovane proizvode po zahtevu
kupaca , uključujući i od tekstila koji doniraju sami kupci.

Kako nastaju proizvodi?

Naši proizvodi nastaju apciklažom prikupljenog tekstila. Mogu biti izrađeni od potpuno apcikliranih materijala ili u kombinaciji novih I apcikliranih tekstilnih materijala. Takođe po zahtevu kupaca možemo da radimo I proizvode od samo novih materijala.

Koja vrsta tekstilnih proizvoda se može donirati i da li je potrebno da tekstil prođe hemisko čišćenje?

Mi prihvatamo sve vrste polovne garderobe, a od ostalog kućnog tekstila ( posteljine, krpe, ćebad, zavese , prekrivače I stolnjake) . Tekstil koji donirate nije potrebno da bude hemijski očišćen, jer mi posedujemo mašine za higijensku obradu doniranog tekstila. Od ostalih uslova za prihvat tekstila jedino ne prihvatamo mokar i buđav tekstil.

Tekstil se prihvata na tri načina:
  1. Direktno u centar koji se nalazi u Užicu (ul.Heroja Luna 2 ,31102 Užica) svakog radnog dana u period od 08-20h
  2. Odlaganjem u specijalizovane kontejnere koji se nalaze ispred centra na istoj adresi 24/7 svakog dana uključujući i vikend. Za ovaj vid odlaganja važno je da tekstil ne bude spakovan u kutijama zbog načina ubacivanja u kontejnere. Do kontejnera je moguće prići autom.
  3. Za sve koj žive van Užica svoj tekstil mogu poslati poštom na naznačenu adresu.

Da li su svi materijali podesni za izradu novih proizvoda?

Najveći deo tekstila je podesan za izradu novih proizvoda ,izuzev onih proizvoda kod kojih jetkanina pretrpela
oštećenja.

Da li su proizvodi podesni za štampu?

Svi naši proizvodi se mogu prilagoditi za štampu.