Različitost
   je u modi

Različitost
   je u modi

O nama

Retex je inovativni centar za prikupljanje i reciklažu
tekstila , koji radi u okviru Ženskog centra Užice.
Poslujemo kao socijalno preduzeće koje zapošljava žene
iz ranjivih grupa (žene sa invaliditetom, žene žrtve rodno zasnovanog nasilja i druge žene nekonkurentne na
tržištu rada). Produžavamo vek polovnom tekstilu
kreirajući kvalitetne i inovativne proizvode.      

Zapošljavamo žene iz ranjivih grupa koje polovnom tekstilu daju novu vrednost, kroz proizvode u koje je utkana različitost i tolerancija ,na zadovoljstvo prirode i zajednice.

Servis za doniranje upotrebljivog tekstila - Slika 1
Početna fotografija
Servis za doniranje upotrebljivog tekstila - Slika 1
Početna fotografija

Ako na nečem dugo i
uporno radiš ,to će se
zaista i desiti.

Sonja Drljević

Kako radimo ?

Produžavamo vek upotrebe polovnog tekstila

Prikupjlamo tekstil od građana koji ga donose kod nas ili ga ostavljaju u specijalizovane kontejnere ,koji se nalaze ispred našeg prostora.
Prikupljamo i polovnu radnu uniformu od lokalnih kompanija i kompanija iz Srbije.
Pročitaj više

Upotrebljiv deo tekstila se donira kroz servis za doniranje , 280 porodica se kod nas snabdeva garderobom i drugim kućnim tekstilom. Deo tekstila koji ne može da se donira se sortira u zavisnosti od kvaliteta i siriviniskog sastava , koji se potom koristi za industrijske krpe za čišćenje i za izradu proizvoda od recikliranog tekstila .

Pročitaj više

Šijemo proizvode od recikliranih ili u kombinicaji novih i recikliranih materijala

Naša radionica za apciklažu proizvodi promo torbe, cegere, nesesere, ukrasne jastuke , prostirke i dečije igračke. Naši proizvodi nastaju u kombinaciji novih i recikliranih materijala, oni su unikatni i mogu biti personalizovani. Namenjeni su društveno odgovornim osobama, kompanijama i institucijama koje brinu o životnoj sredini. Svoje proizvode plasiramo direktno ili na našem webshopu. Pored našeg asortimama radimo i uslugu šivenja za kompanije.

Pročitaj više

Saradnja sa zajednicom

Organizujemo akcije prikupljanja tekstila i radionice sa zainteresovanim školama i vrtićima na temu
reciklaže tekstila.
Sa društveno organizovanim kompanijama sa teritorije Srbije ,organizijume akcije prikupljanja tekstila.
Pročitaj više

Produžavamo vek upotrebe polovnog tekstila

Prikupjlamo tekstil od građana koji ga donose kod nas ili ga ostavljaju u specijalizovane kontejnere ,koji se nalaze ispred našeg prostora.
Prikupljamo i polovnu radnu uniformu od lokalnih kompanija i kompanija iz Srbije.
Pročitaj više

Upotrebljiv deo tekstila se donira kroz servis za doniranje , 280 porodica se kod nas snabdeva garderobom i drugim kućnim tekstilom. Deo tekstila koji ne može da se donira se sortira u zavisnosti od kvaliteta i siriviniskog sastava , koji se potom koristi za industrijske krpe za čišćenje i za izradu proizvoda od recikliranog tekstila .

Pročitaj više

Šijemo proizvode od recikliranih ili u kombinicaji novih i recikliranih materijala

Naša radionica za apciklažu proizvodi promo torbe, cegere, nesesere, ukrasne jastuke , prostirke i dečije igračke. Naši proizvodi nastaju u kombinaciji novih i recikliranih materijala, oni su unikatni i mogu biti personalizovani. Namenjeni su društveno odgovornim osobama, kompanijama i institucijama koje brinu o životnoj sredini. Svoje proizvode plasiramo direktno ili na našem webshopu. Pored našeg asortimama radimo i uslugu šivenja za kompanije.

Pročitaj više

Saradnja sa zajednicom

Organizujemo akcije prikupljanja tekstila i radionice sa zainteresovanim školama i vrtićima na temu
reciklaže tekstila.
Sa društveno organizovanim kompanijama sa teritorije Srbije ,organizijume akcije prikupljanja tekstila.
Pročitaj više

Naša priča o solidarnoj ekonomiji

Retex je pionir u razvoju solidarne ekonomije u Srbiji u oblasti zbrinjavanja tekstilnog otpada. Svojim radom stvaramo nove
prilike za dostojanstveni rad žena koje nisu konkurentne na
tržištu rada. Postojimo od 2010 godine zahvaljujući podršci zajednice koja prepoznaje naše vrednosti, a to su
tolerancija, poštovanje različitosti ,solidarnost i očuvanje
životne sredine.

Kako smo počeli ?

Ideja o prikupljanju i reciklaži tekstila pokrenuta je 2010
godine u okviru ekonomskog programa Ženskog centra
Užice, u cilju zapošljavanja žena iz ranjivih grupa. Ideja je
utemeljena na saznanju da polovni tekstil završava kao otpad
i ako pruža velike mogućnosti za ponovnu upotrebu i
reciklažu. Cilj nam je da izgradnjom ekonomsko održivog
modela zbrinjavanja tekstilnog otpada obezbedimo posao za
žene iz ranjivih grupa koje nisu konkurentne na tržištu rada.
U dosadašnjem rada kroz ovaj program podržano je 20
žena od čega su dve žene zahvaljujući angažovanju u ovom
program ostvarile pravo na invalidsku penziju. Većini žena
koje rade u Retexu, to je prvi posao. Naš model predstavlja
sinergiju socijalnih, ekonomskih i ekoloških ciljeva kojima
težimo, želeći da kreiramo radno okruženje u skladu sa
potrebama i potencijalima žena iz ranjivih grupa. Rad Retex-a
je koncipiran u tri celine na principima održivog razvoja :

1.Servis za prikupljanje i doniranje polovnog tekstila ( koji funkcioniše od 2010.god ). Usluge servisa koristi 280 socijalno ugroženih porodica i do sada je donirano 600000 kom. garderobe i kućnog tekstila. Na mesečnom nivou prikupljamo od 1,5 -2 tone otpadnog tekstila sa područja Zlatiborskog okruga i šire.

2. Radionica za apciklažu otpadnog tekstila (funkcioniše od marta 2015.god uz podršku DEU kroz IPA Program prekogranične saradnje SRB-MNO). Proizvodimo korporativne poklone (promo torbe, cegere, nesesere, torbe ,kecelje za ugostiteljstvo i dečije igračke) za društveno odgovorne institucije ,kompanije i pojedince. Radionica raspolaže sa 10 industrijskih mašina za šivenje, opremom za krojenje, mašinama za higijensku obradu prikupljenog tekstila i 3 specijalizovana kontejnera za prikupljanje tekstila.

3.Proizvodnja recikliranog tekstilnog vlakna (razvojni deo Retex-a) Razvijamo plan i okruženje za proizvodnju recikliranog tekstilnog vlakna (faza planiranja, mapiranja i povezivanje zainteresovanih strana za proces proizvodnje recikliranog vlakna)